HG GN-004 Gundam Virtue

RM60.00
Bandai Gundam Model kit - HG GN-004 Gundam Virtue