HG GN-009 Seraphim Gundam

RM40.00
By Bandai

Bandai Gundam Model kit - HG GN-009 Seraphim Gundam