MG RX-78-5 Gundam G05

RM112.00
By Bandai

Bandai Gundam Model kit - RX-78-5 Gundam G05